ສກຂ ສາລະວັນ ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2016-2017ແລະ ແຜນພັດທະນາ ສົກປີ 2017-2018

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນແຂວງສາລະວັນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2016 -2017 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2017 – 2018 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີລິສັກ ຖະໜອມຮັກ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ມີທ່ານກຳມະການພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກເມືອງ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄະນະພັກ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ພາກລັດເອກະຊົນ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

            ​​​ໃນ​ພິທີ ທ່ານ ສຸນີ ນາມມະບົວລີ ຫົວໜ້າຂະແໜງສະຖິຕິຜນການ ກໍ່​ໄດ້ໃຫ້ກຽດຜ່ານ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ​ແລະ ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນການສຶກສາທົ່ວແຂວງປະຈຳປີ 2016-2017 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງດ້ານທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວສົມຄວາມ ຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໜົດ 71 ແຫ່ງ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 36,5%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 65,5%, ສຳລັບສົກຮຽນ 2017-2018 ແມ່ນອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ໃຫ້ບັນລຸ 42,6%, ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 70,3%, ໃນນັ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໜາຍຕ້ອງໄດ້ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານການບໍລິການ ແລະ ຄູ່ມືສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ທົດລອງໃຊ້, ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແນະນຳການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ - ແຜນຈັດປະສົບການຂັ້ນອະນຸບານ, ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແມ່ນເປັນການສຶກສາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນອັດຕາເຂົ້່າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ 97,7%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ປະຕິບັດໄດ້ 98,9%, ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ 6%, ອັດຕາປະລະ 7,5%, ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນປະຕິບັດໄດ້ 86,9% ແລະ ອັດຕາລອດເຫຼືອ 68,9%, ສໍາລັບສົກຮຽນ 2017-2018 ແມ່ນອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ບັນລຸ 98.1%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ໃຫ້ບັນລຸ 98,93%, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນປ1 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 6,6%, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປ1 ໃຫ້ຢູ່ລະດັບ 7,6%, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,6% ແລະ ເພີ່ມອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດປ5 ໃຫ້ໄດ້ 75,9%, ວຽກສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ ປະຕິບັດໄດ້ 66,0%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 1,0%, ອັດຕາການປະລະ 13,4%, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນຈົນຈົບຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທຸກແຫ່ງໄດ້ຮັບການສິດສອນຄົບທຸກວິຊາທີ່ກຳນົດໃນຫຼັກສູດພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ໃນນັ້ນຄາດໜາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃຫ້ໄດ້ 72%, ເພີ່ມອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບປ5 ຂຶ້ນ ມ1 ໃຫ້ໄດ້ 91,3%, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 9,6%, ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມປະຕິບັດໄດ້ 35,2%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 0,6%, ອັດຕາປະລະ 6,8% ສຳລັບສົກຮຽນ 2017-2018 ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ ຊາວໝຸ່ມມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ປະກອບການ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຄາດໜາຍສູ້ຊົນ ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ໄດ້ 43,4%, ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບມ4 ເຂົ້າມັດທະຍົມປາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 87%, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 5,2%, ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ​​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ປະກາດ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ສຶກສາ​ບຳລຸງ​ທົ່ວ​ແຂວງ​ໂດຍ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ກິດ​ຈະກຳ​ການຈັດການ​ຮຽນ​ - ການ​ສອນ ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໜາຍ ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2016-2017 ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໜາຍ​ໃນ​ເກນ​ອາຍຸ 6-14 ປີ ທີ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ຄືນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ຮຽນ 356 ຄົນ, ຍິງ 182 ຄົນ, ມີ​ຄູ​ສອນ 31 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໃນ 4​ ເມືອງ​ເປົ້າ​ໜາຍ​ຄື ​ເມືອງ​ເລົ່າ​ງາມ, ຕຸ້ມ​ລານ, ຕະ​ໂອ້​ຍ ​ແລະ ສະ​ໜ້ວຍ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ເກັບ​ຜູ້​ຮຽນ​ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໜາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ອາຍຸ 15-40 ປີ, ວຽກ​ງານ​ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ ປະຊາຊົນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໜາຍອາຍຸ 15-35 ປີ ມີ​ທັງ​ໜົດ 2.062​ ຄົນ ຍິງ 1.074 ຄົນ ​ເທົ່າ​ກັບ 91,48%, ຈຳນວນ​ຜູ້​ຮຽນ​ຈົບ​ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ​ມີ​ທັງ​ໜົດ 94 ຄົນ ຍິງ 40 ຄົນ, ​ເທົ່າ​ກັບ 62,66%, ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ປະກາດ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ບຳລຸງ​ຂັ້ນ​ເມືອງ​​ໄດ້ 5 ​ເມືອງ​ຄື: ​ເມືອງ​ລະຄອນ​ເພັງ, ຄົງ​ເຊ​ໂດນ, ວາປີ, ​ເລົ່າ​ງາມ ​ແລະ ສາລະ​ວັນ, ​ແຜນ​ງານ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຄວາມ​ສອດຄ່ອງ ​​​ເປັນ​ຕົ້ນ​​ແມ່ນ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ສື່​ກາ​ນຮຽນ-ການ​ສອນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ​ໂດຍ​ຄວບ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ, ວຽກ​ງານ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ​ໄດ້​ອົບຮົມ​ວິທີ​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮູ້​ໜັງສື ​ແລະ ບຳລຸງ​ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ​ໃຫ້​ກັບ​ຄູ ວິຊາ​ການ ​ແລະ ສູນ​ການ​ສຶກສາ ສຳລັບ​ສົກຮຽນ 2017-2018​ແມ່ນ​ສືບ​ຕໍ່​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ໃຫ້​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຜູ້​ໃຫຍ່​ໃນ​ເກນ​ອາຍຸ 15-40 ປີ, ຜູ້​ທີ່​ຕົກ​ຫຼົ່ນ​ຈາກ​ໂຮງຮຽນ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮຽນ​ບຳລຸງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ສຶກສາ​ທັງ​ນົດ 1,652 ຄົນ,ນຳ​ໃຊ້​ຄູ​ອາສາ​ສະ​ໜັກ 191 ຄົນ ຍິງ 44 ຄົນ, ສືບ​ຕໍ່​ຈັດການ​ຮຽນ - ການ​ສອນ​ບຳລຸງ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ກ່ມ​ເປົ້າ​ໜາຍ​ອາຍຸ 15-35 ປີ ​ໃຫ້​ໄດ້ 1,518 ຄົນ, ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄູ​ອາສາ​ສະ​ໜັກ 372ຄົນ, ຍິງ 136 ຄົນ. ວຽກ​ງານ​ອະ​ຊີວະ​ສຶກສາ ມີ​ສະຖານ​ທີ່​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ 2 ​ແຫ່ງ, ວຽກ​ງານ​ກິລາກາ​ຍະ​ກຳ ​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ - ຂໍ້​ມູນ​ວຽກງານ​ກິລາ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ ກິລາ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ລົງ​ຊຸກຍູ້ ​ແລະ​ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ, ຊຸກ​ຍູ້​ຈັດການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ມວນ​ຊົນ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະ​ຫຼອງ​ວັນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຊາດ ​, ສາກົນ, ງານ​ບຸນ​ປະ​ເພນີ, ກອງ​ປະຊຸມ​ມີ​ຈຳນວນ​ກິລາ 8 ປະ​ເພດ ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ: ສຳລັບ​ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ສຶກສາ​ປະຈຳ​ສົກ​ປີ 2017 – 2018 ​ແນ່​ໃ​ສ່ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​​ເປັນ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ຄຸນະພາບ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມ​ສາມາດ ​ແຕ່​ກ່ອນ​ອືນ​ນົດກໍ່ຕ້ອງ​ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນໝົດທຸກຄົນ, ເພື່ອບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູສອນໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ແລະ ບໍລິຫານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ, ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ເພື່ອພັດທະນາກິລາ - ສິລະປະເພື່ອໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ຕອບສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະຊັ້ນການສຶກສາໃຫ້ດີຂື້ນ, ຕອບສະໜອງຄູສອນໃນທຸກຊັ້ນ, ທຸກຂັ້ນການສຶກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ພຽງພໍຕໍ່ການຊົມໃຊ້.

            ຈາກ​ນັ້ນ​ ຜູ້​ແທນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມກໍ່​ໄດ້​ພ້ອງມປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ບັນຫາ​ອັດຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ອະນຸບານ​ຍັງ​ຕ່ຳ ການ​ຄ້າງ​ຫ້ອງ ການ​ປະລະ​ຂ​ແງ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ຍັງ​ສູງ, ບັນຫາ​ຂອງ​ການ​ເຂົ້າຮຍນຂອງ​​ເດັກ​ໃນ​ຄຸມ​ບ້ານ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ, ອັດຕາ​ປະລະ ​ແລະ ອັດຕາ​ຄ້າງ​ຫ້ອງ​ສູງ, ອັດ​ຕາ​ລອດ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ຊັ້ນປະຖົມ​ຕ່ຳ, ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ ​ແລະ ຕອນ​ປາຍ​ຍັງ​ຕ່ຳ, ບັນຫາ​ນັກຣຽນບໍ່​ຢາກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ແລະ ການ​ປະກາດ 2 ​ເມືອງ​ຄື: ​ເມືອງ​ຕຸ້ມ​ລານ ​ແລະ ສະ​ໜ້ວຍຈົບ​ມັດທະຍົມ​ຕົ້ນ​ບຳລຸງ​ໃນ​ປີ 2017 ​ເຊິ່​ງບັນດາ​ຜູ້​ແທນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ກໍ​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນຊອກຫາ​ວິທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກງານ​ການ​ສຶກສາມີ​ຄຸນນະພາ​ບດີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

 

 

 

 ຂ່າວໂດຍ: ແຫຼັງຄຳ ບຸດນາໂຄກ